Duurzaamheid

Naast het hoge afwerkingsniveau scoort De Hout ook uitstekend als het gaat om energiezuinigheid. Doorgaans heeft een nieuwbouwhuis een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4. De EPC is een maat voor energiezuinigheid: hoe lager, hoe beter. In De Hout is de EPC slechts 0,2. Deze hoge mate van duurzaamheid komt door het gebruik van slimme installaties en hoogwaardige materialen zoals warmte-koudeopslag in de grond, driedubbel isolatieglas, zonnepanelen op het dakterras, een warmtepomp en een modern warmteterugwinsysteem.

Energiezuinige gebouwen
Niet alleen achter De Hout, maar ook achter alle andere gebouwen op Eiland Oostenburg gaat een duurzaam energiesysteem schuil. Zo wordt de bodem ingezet als bron van warmte, koeling en energie. Daarnaast wordt er warmte teruggewonnen uit ventilatielucht en warm afvoerwater van de douche. Op de daken liggen een aantal hoogwaardige zonnepanelen en een zeer goede isolatie zorgt ervoor dat temperatuurverschillen tussen de verschillende ruimtes in uw woning minimaal zijn. Bovendien worden oude materialen waar mogelijk hergebruikt. Kortom: de ecologische voetafdruk is geminimaliseerd om zo bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

In de gemeente Amsterdam worden huizen meestal verkocht met erfpacht. Dit betekent dat de grond onder het huis eigendom blijft van de gemeente. Kopers betalen de gemeente hiervoor een jaarlijkse vergoeding, de zogenoemde erfpachtcanon. Gelukkig gaan de hogere woonlasten door de erfpacht jaarlijks circa vijf procent van de grondwaarde helemaal aan u voorbij, omdat De Hout wordt gebouwd op eigen grond. Dus bij aankoop van een woning in De Hout wordt u ook eigenaar van de grond. Een groot voordeel bij het aanvragen van een hypotheek.